Rozsah celého predmetu je oficiálne 1/1 týždenne, reálne sa však rozvrhuje 3,5 týždňa po 2×4 hodiny. Celý predmet má 4 hlavné témy. Úvodná téma sa preberá 1 štvorhodinovku, ďalšie 3 témy sa preberajú vždy 1 týždeň (2 x 4 hodiny). Každá téma začína prednáškou, po ktorej nasleduje praktická práca s danou databázou a programovanie s danou databázou v Jave a Springu. 

Tento rok bude všetka výučba realizovaná dištančne formou pozretia si nahrávky prednášky na YouTube.

Prvý týždeň sa stretávame v stredu 31.3. od 9:50. Ďalšie 3 týždne v piatok o 9:00 cez MS Teams. Tieto stretnutia sú myslené ako pre študentov nepovinné konzultácie k nahrávkam z aktuálneho týdňa.

1. téma (pozrieť do 31.3.2021)

2. téma (pozrieť do 9.4.2021)

3. téma (pozieť do 16.4.2021)

4. téma (pozrieť do 23.4.2021)