Vitajte na stránkach predmetu ÚINF/NSQL/17 - NoSQL databázy

Predmet sa vyučuje v letnom semestri na Ústave informatiky PF UPJŠ. Je odporúčaný pre magisterské štúdium Informatiky.

Tento predmet nemá žiadne formálne podmieňujúce predmety, avšak obsahovo sa predpokladá absolvovanie predmetu PAZ1c - Programovanie, algoritmy, zložitosť a DBS1b - Databázové systémy. Konkrétne sa očakáva znalosť Javy, JDBCTemplate od Springu, relačných databáz a základnú znalosť databázy Mongo DB.

Rozsah predmetu je 7x4 vyučovacie hodiny. V školskom roku 2019/2020 sa predmet učí dištančne kvôli pandémii koronavírusu.

Prednášajúci a cvičiaci:

Page last modified on March 23, 2020, at 06:34 AM