Úvodná stránka

Vítame vás na stránkach predmetu ÚINF/NSQL/17 – NoSQL databázy.  Je odporúčaný pre magisterské štúdium Informatiky.

Tento predmet nemá žiadne formálne podmieňujúce predmety, avšak obsahovo sa predpokladá absolvovanie predmetu PAZ1c – Programovanie, algoritmy, zložitosť a DBS1b – Databázové systémy. Konkrétne sa očakáva znalosť Javy, JDBCTemplate od Springu, relačných databáz a základnú znalosť databázy Mongo DB.

Štandardný rozsah predmetu je 7×4 vyučovacích hodín, avšak tento rok kvôli sviatkom a ŠVK máme iba 6×4 hodiny.