• Základný učebný text:
    • Irena Holubová, Jiří Kosek, Karel Minařík, David Novák: Big data a NoSQL databáze. Grada 2015, ISBN: 978-80-247-5466-6
     
  • Obľúbenosť rôznych nielen NoSQL databáz: https://db-engines.com/en/ranking

Redis – DB typu kľúč – hodnota

Cassandra – stĺpcová DB

Neo4j – grafová DB