Cvičenia slúžia na praktické zoznámenie sa s jednotlivými NoSQL databázami a nasledujú po skončení prednášky o danom type NoSQL databáz, spravidla s pokračovaním ďalší týždeň.

Predbežný harmonogram prednášok:

Page last modified on February 15, 2019, at 02:12 PM