Vitajte na stránkach predmetu ÚINF/NSQL/17 - NoSQL databázy

Predmet sa vyučuje v letnom semestri na Ústave informatiky PF UPJŠ. Je odporúčaný pre magisterské štúdium Informatiky.

Tento predmet nemá žiadne formálne podmieňujúce predmety, avšak obsahovo sa predpokladá absolvovanie predmetu PAZ1c - Programovanie, algoritmy, zložitosť a DBS1b - Databázové systémy. Konkrétne sa očakáva znalosť Javy, JDBCTemplate od Springu, relačných databáz a základnú znalosť databázy Mongo DB.

Rozsah predmetu je 2 hodiny týždenne za semester. V školskom roku 2017/2018 sa predmet učí blokovo - 4 hodiny každý piatok 8:00 - 11:10 v miestnosti SA1C05 celkovo 7 týždňov 16.2.2018 - 6.4.2018.

Prednášajúci a cvičiaci:

Page last modified on February 12, 2019, at 11:40 AM